Splitsko-dalmatinska županija

Splitsko-dalmatinska županija

Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (UP.02.2.2.06.0038) svojim aktivnostima obuhvaća Zagrebačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Varaždinsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Međimursku, Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiji te područje Grada Zagreba. Do sada smo pisali o nekim od županijama obuhvaćenim o projektu, a danas na red dolazi Splitsko-dalmatinska županija.

Splitsko-dalmatinska županija dijeli se na tri glavne geografske cjeline – visoko zaleđe (koje obilježavaju brojna krška polja), uzak i gusto naseljen obalni pojas te otoci. Uglavnom, na području obale i otočja, prevladava sredozemna klima koja s čistim Jadranskim morem privlači brojne turiste, dok u Zagori prevladava izmijenjena sredozemna klima. Veći gradovi na obali su Split, kao središte Splitsko-dalmatinske županije, Kaštela, Sinj, Solin, Omiš, Makarska, Trogir, Imotski i Vrgorac. Ovi gradovi su i gušće naseljeni za razliku od otočnih gradova poput Supetra na Braču, Stri Grada na Hvaru te Visa i Komiže na otoku Visu. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, imala je preko 425.400 stanovnika.

Problem bolesti ovisnosti izražen u broju liječenih osoba u odnosu na broj stanovnika pokazuje raspodjelu ovisnika i konzumenata droga prema pojedinim područjima. U Splitsko-dalmatinskoj županiji, prema podatcima za 2019. godinu, bilo je ukupno 1.009 liječenih osoba, od čega je 133 osoba prvi puta evidentirano na liječenju. Splitsko-dalmatinska županija 2019. godine, prema službenim podatcima, imala je 304.915 stanovnika, prema čemu stopa liječenih na 100.000 iznosi 330,9. Stopa za čitavu Hrvatsku iznosila je 283, što znači da je Splitsko-dalmatinska županija bila iznad hrvatskog prosjeka.

Kada govorimo o opijatima, čija statistika ulazi u spomenuto Izvješće, u Splitsko-dalmatinskoj županiji od ukupnog broja liječenih osoba (1.009) njih 822 je bilo je na liječenju zbog opijata, a što je stopa na 100.000 269,6.

Splitsko-dalmatinska županija, 2019. godine, brojala je  1.063 osobe liječene zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u izvanbolničkim uvjetima, odnosno činili su 16,1% liječenih iz svih županija. Liječeni od opijata u izvanbolničkim uvjetima bilo je 880, a broj opijatskih ovisnika zbrinutim na održavanju 741.

U 2019. godini na području Splitsko-dalmatinske županije premilo je 48 osoba (43 muškarca i 5 žena).

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajat 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.

Izvor:

Izvješće o sobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2019. godini