Sisačko-moslavačka županija

Sisačko-moslavačka županija

Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku svojim aktivnostima obuhvaća Zagrebačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Varaždinsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Međimursku, Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiji te područje Grada Zagreba. Danas ćemo se detaljnije posvetiti poručuj Sisačko-moslavačke županije.

Sisačko-moslavačka županija nalazi se u središnjoj Hrvatskoj i treća je po veličini površine županija. Središte županije je grad Sisak, glavni od sedam gradova u županiji.

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, u županiji je živjelo 172.439 stanovnika s gustoćom naseljenosti od 38,59 stanovnika na kilometar kvadratni. Kako županija pripada području središnje Hrvatske, čija je značajka najveća gustoća industrijske izgrađenosti, zaposlenosti i proizvodnje, čiju osnovu čini grad Sisak koja pripada među jača gospodarska središta kontinentalne Hrvatske.

Problem bolesti ovisnosti izražen u broju liječenih osoba u odnosu na broj stanovnika pokazuje raspodjelu ovisnika i konzumenata droga prema pojedinim područjima. Tako je područje Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini imalo ukupno 76 liječenih osoba ukupno, od čega je 28 osoba bilo prvi puta evidentirano na liječenju. Za čitavu Hrvatsku stopa je 238 na 100.000 stanovnika dobi od 15 do 64 godina. Stopa liječenih ovisnika na 100.000 stanovnika bila je 56,8, što znači da je prosjek bio niži od hrvatskog prosjeka.

Kada govorimo o opijatima, čija statistika ulazi u spomenuto Izvješće, u Sisačko-moslavačkoj županiji od ukupnog broja liječenih osoba (76) njih 26 je na liječenju zbog opijata, a što je stopa na 100.000 22,9.

Broj osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u izvanbolničkim uvjetima u Sisačko-moslavačkoj županiji 2019. godine bio je 41 osoba, odnosno činili su 0.6% liječenih iz svih županija. Liječenih zbog opijata u ovoj skupini bilo je 14 (0,3%). Broj opijatskih ovisnika zbrinutih na održavanju bilo je 8, dakle 57,1%.

Na području županije tijekom 20219 godine preminulo je šest (muških) osoba koje su se nalazile u registru liječenih ovisnika.

Izvor:

Izvješće o osobama liječenih zbog zloupotrebe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 20219. godini