Zagrebačka županija

Zagrebačka županija

Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku svojim aktivnostima obuhvaća Zagrebačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Varaždinsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Međimursku, Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiji te područje Grada Zagreba. Danas ćemo se detaljnije posvetiti poručuj Zagrebačke županije.


Zagrebačka županija nalazi se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, te obrubljuje grad Zagreb zbog čega se često naziva „zagrebačkim prstenom“.
Županija u cjelini bilježi rast broja stanovnika, a ukupan broj stanovnika s popisa iz 2001. godine činio je 7% ukupnog stanovništva Hrvatske. Ako izuzmemo Zagreb koji spada u posebnu administrativno-teritorijalnu cjelinu, najveći grad Zagrebačke županije je Velika Gorica, a najmanji Ivanić Grad.

Problem bolesti ovisnosti izražen u broju liječenih osoba u odnosu na broj stanovnika pokazuje raspodjelu ovisnika i konzumenata droga prema pojedinim područjima. Tako je područje Zagrebačke županije u 2019. godini imalo ukupno 284 liječene osobe ukupno, od čega je 59 osoba bilo prvi puta evidentirano na liječenju. Zagrebačka županija u vrijeme izrade Izvješća o sobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2019. godini brojalo je 215.411 stanovnika, što znači da je stopa na 100.000 stanovnika iznosila 131.8. Za čitavu Hrvatsku stopa je 238 na 100.000 stanovnika dobi od 15 do 64 godina. Iz toga vidimo da je prosjek Zagrebačke županije, niži od hrvatskog prosjeka.


Kada govorimo o opijatima, čija statistika ulazi u spomenuto Izvješće, u Zagrebačkoj županiji od ukupnog broja liječenih osoba (284) njih 180 je na liječenju zbog opijata, a što je stopa na 100.00o, 83.6.
Broj osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u izvanbolničkim uvjetima u Zagrebačkoj županiji 2019. godine bio je 106 osoba, odnosno činili su 1.6% liječenih iz svih županija. Liječenih zbog opijata u ovoj skupini bilo je 71 (9.3%). Broj opijatskih ovisnika zbrinutih na održavanju bilo je 61, dakle 85.9%.
Broj umrlih osoba koje su preminule 2019. godine, a koje su se nalazile u registru osoba s problemom ovisnosti, na području Zagrebačke županije bilo je pet (muškarci).

Izvor:

Izvješće o sobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2019. godini